6 Tiêu Chí Đánh Giá Khả Năng Thanh Toán Nhanh Của Doanh Nghiệp

Chào mừng đến với Mobilenet hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 6 Tiêu Chí Đánh Giá Khả Năng Thanh Toán Nhanh Của Doanh Nghiệp để hiểu rõ hơn nhé.

Trong lĩnh vực kinh doanh, việc tuân thủ các nghĩa vụ tài chính của các công ty là quan trọng và cấp thiết. Đánh giá khả năng thanh toán của các công ty là thước đo của chính họ. Hoặc các nhà đầu tư sử dụng nó để đánh giá năng lực tài chính và khả năng thanh toán của tổ chức đó. Cùng với tín dụng ngân hàng, bạn đã biết các tiêu chí đánh giá của khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp ngay dưới bài viết tiếp theo!

Khả năng sinh lời nhanh của công ty là bao nhiêu?

Đây là khả năng tài chính mà công ty có được để đáp ứng nhu cầu trả nợ dài hạn và ngắn hạn của các tổ chức, cá nhân có quan hệ với công ty. Một đơn vị kinh doanh có khả năng thanh toán nhanh rất lớn, chứng tỏ họ có tài chính vững vàng. Đảm bảo khả năng trả nợ nhanh chóng.

Một đơn vị kinh doanh có khả năng thanh toán nhanh chóng chứng tỏ họ có tiềm lực tài chính vững
Một đơn vị kinh doanh có khả năng thanh toán nhanh chóng, chứng tỏ họ có tiềm lực tài chính vững

Ngược lại, nếu doanh nghiệp có ít khả năng thanh toán chứng tỏ doanh nghiệp có vấn đề về tài chính. Đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro dễ dẫn đến mất khả năng thanh toán trong tương lai. Còn yếu tố kéo dài nếu không trả được nợ sẽ dẫn đến phá sản.

6 Tiêu chí đánh giá khả năng sinh lời nhanh chóng của công ty

Dưới đây Tín dụng ngân hàng sẽ đưa ra một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của các công ty mà bạn có thể tham khảo.

tỷ lệ khả năng thanh toán tổng thể

Hệ số khả năng thanh toán còn được gọi là hệ số thanh toán hiện hành. Đây là chỉ tiêu tổng hợp nhất phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn. Công thức tính hệ số thanh toán nhanh tổng thể của doanh nghiệp sẽ là tổng tài sản chia cho nợ phải trả.

Tỉ lệ hiện tại

Đây là khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Công thức tính hệ số khả năng thanh toán hiện hành của công ty. Nó bằng tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành của công ty
Mối quan hệ kinh doanh hiện tại

Chúng được đánh giá dựa trên tỷ trọng bình quân giữa các công ty trong cùng lĩnh vực. Ngoài ra, hệ số khả năng thanh toán hiện hành còn là cơ sở để so sánh với hệ số khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm trước của mỗi công ty.

Quan hệ nhanh chóng

Theo các chuyên gia tài chính, nếu muốn đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Người quản lý cần biết tỷ trọng nhanh của đơn vị mình. Mối quan hệ này còn được gọi là mối quan hệ chóng vánh. Với tỷ lệ này, hàng tồn kho sẽ nhanh chóng được loại bỏ vì nó nằm trong tài sản lưu động. Hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp.

Tỷ số thể hiện rõ khả năng thanh toán của đơn vị kinh doanh mà không cần phải giải phóng kho gấp. Công thức tính tỷ số nhanh. Nó sẽ bằng tổng tài sản lưu động trừ đi hàng tồn kho và sau đó chia cho nợ ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Thêm một tiêu chí đánh giá khả năng thanh toán nhanh chóng của doanh nghiệp. Nó là tỷ lệ tức thời. Tỷ lệ này còn được gọi là tỷ lệ thanh toán. Theo tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng tiền mặt, v.v.

Hệ số khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp
Hệ số khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp

Hệ số thanh toán này sẽ được áp dụng để đánh giá chặt chẽ tình hình thanh toán của từng doanh nghiệp. Công thức tính hệ số khả năng thanh toán tức thời của công ty. Nó sẽ bằng tiền cộng với các khoản tương đương tiền và sau đó chia cho nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ khả năng trả lãi vay

Tỷ lệ bao phủ lãi suất còn được gọi là tỷ lệ thanh toán lãi vay. Chỉ tiêu này được sử dụng để thể hiện khả năng trả lãi vay của từng công ty. Nó cũng là thước đo mức độ rủi ro mà một công ty có thể gặp phải đối với các chủ nợ của mình. Công thức tính khả năng trả lãi vay của công ty. Nó sẽ bằng lợi nhuận trước lãi vay và thuế chia cho lãi phải trả trong kỳ.

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn còn được gọi là hệ số khả năng thanh toán tiền mặt hoặc hệ số sinh tiền. Công thức tính hệ số khả năng thanh toán tiền mặt của công ty. Nó bằng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và chia cho nợ ngắn hạn bình quân.

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của một công ty thường phản ánh khả năng thanh toán nhanh chóng của đơn vị đó ở trạng thái động. Nhờ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh được tạo ra trong kỳ nhưng không đến số dư đồng thời. Do đó, tỷ lệ này sẽ giúp các nhà điều hành đánh giá chính xác khả năng thanh toán các khoản nợ quá hạn từ hoạt động kinh doanh của đơn vị. Không có hỗ trợ bên ngoài bổ sung.

Yếu tố thanh toán nhanh là gì?

Nó là thước đo chính xác khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn. Hoạt động bằng cách chuyển đổi tài sản ngắn hạn thành tiền mặt mà không làm mất hàng tồn kho. Từ đây đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Giá cước trả nhanh có nhiều cuộc gọi như thế. Quan hệ nhanh, khả năng thanh toán nhanh. Khả năng thanh toán tức thời, hệ số kiểm tra axit.

Công thức tính nhanh tỷ lệ

Hệ số thanh toán nhanh được tính theo công thức:

Hệ số khả năng thanh toán = (giá trị tài sản lưu động – giá trị hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn

Kết thúc

Vừa rồi cùng với tín dụng ngân hàng, bạn đã hoàn thành một số tiêu chí đánh giá khả năng thanh toán nhanh của công ty. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ kịp thời!

Thông tin được công bố bởi: Mobilenet.vn

#Tiêu #Chí #Đánh #Giá #Khả #Năng #Thanh #Toán #Nhanh #Của #Doanh #Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *