https://mobilenet.vn tổng hợp và liệt ra những công nghệ blockchain dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Công nghệ Blockchain là gì? Ứng dụng thực tế của … – Winco

 • Tác giả: wincolaw.com.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1011 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Blockchain là gì? Tìm hiểu về công nghệ Blockchain từ A-Z

 • Tác giả: plus.vtc.edu.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1733 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Công nghệ chuỗi khối là gì? – Amazon AWS

 • Tác giả: aws.amazon.com
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1793 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Công nghệ chuỗi khối là một cơ chế cơ sở dữ liệu tiên tiến cho phép chia sẻ thông tin minh bạch trong một mạng lưới kinh …

Xem ngay

4.Blockchain là gì? Hoạt động của Blockchain như thế nào? Ứng …

 • Tác giả: vbpo.com.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1011 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Blockchain là công nghệ chuỗi – khối, cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán …

Xem ngay

5.Blockchain là gì? Nghề lập trình Blockchain là nghề “hốt bạc”? – ITviec

 • Tác giả: itviec.com
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1652 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Ưu điểm của công nghệ Blockchain là đảm bảo tính bảo mật cao, loại bỏ tình trạng đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin.

Xem ngay

6.Công nghệ Blockchain và các ứng dụng trong thực tiễn – ERPViet

 • Tác giả: erpviet.vn
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(585 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin dữ liệu bằng các khối (block) được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Từng khối chứa đựng các …

Xem ngay

7.Tìm hiểu về Công nghệ Blockchain. Các ứng dụng của công … – Viblo

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(287 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: I. Công nghệ Blockchain là gì? … Blockchain tên gọi ban đầu là block chain (chuỗi khối) – là một cuốn sổ cái ghi lại thông tin số dư và lịch sử của tất cả tài …

Xem ngay

8.Công nghệ Blockchain là gì? – VnEconomy

 • Tác giả: vneconomy.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1450 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Tiềm năng của công nghệ blockchain trong sản xuất – FPT Digital

 • Tác giả: digital.fpt.com.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(400 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về công nghệ blockchain trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .