https://mobilenet.vn tổng hợp và liệt ra những smart contract blockchain dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.What are smart contracts on blockchain? – IBM

 • Tác giả: www.ibm.com
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1056 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Smart contracts are simply programs stored on a blockchain that run when predetermined conditions are met. They typically are used to automate the execution …

Xem ngay

2.Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh

 • Tác giả: coin98.net
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1300 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Smart Contract là gì? Những điều cần biết về Smart Contract

 • Tác giả: 200lab.io
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(437 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Top các token Smart Contracts hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

 • Tác giả: coinmarketcap.com
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(977 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Top các token Smart Contracts hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường. Bài viết này liệt kê các token hợp đồng thông minh có giá trị nhất. Chúng được liệt kê theo …

Xem ngay

5.Introduction to smart contracts | ethereum.org

 • Tác giả: ethereum.org
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(203 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: A “smart contract” is simply a program that runs on the Ethereum blockchain. It’s a collection of code (its functions) and data (its state) that resides at …

Xem ngay

6.What is a Smart Contract in Blockchain and How Does it Work

 • Tác giả: www.simplilearn.com
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1673 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Smart Contracts Definition – Investopedia

 • Tác giả: www.investopedia.com
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1755 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: A smart contract is a self-executing contract with the terms of the agreement between buyer and seller being directly written into lines of code.

Xem ngay

8.What is a smart contract? – Coinbase

 • Tác giả: www.coinbase.com
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1168 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: A smart contract, like any contract, establishes the terms of an agreement. But unlike a traditional contract, a smart contract’s terms are executed as code …

Xem ngay

9.Smart contract – Wikipedia

 • Tác giả: en.wikipedia.org
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1082 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: A smart contract is a computer program or a transaction protocol that is intended to automatically execute, control or document legally relevant events and …

Xem ngay

10.Smart Contract Trong Blockchain Và Cách Hoạt Động | Bybit Learn

 • Tác giả: learn.bybit.com
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1287 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Smart contract (Hợp đồng thông minh) được tự động hóa và tự giải thích dựa trên các điều kiện định trước được đặt trên hợp đồng. Vì blockchain là công nghệ …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về smart contract blockchain trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .